top of page

Paratoi ar gyfer tân

Bydda'n barod

 • Ewch i wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Caint  am gyngor ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref a sut i leihau peryglon tân.

 • Cysylltwch â Gwasanaeth Tân ac Achub Caint ar 0800 923 7000 i gael cyngor a gwasanaethau diogelwch tân yn y cartref am ddim.

 • Gosodwch a chynhaliwch larymau mwg - o leiaf un ar bob llawr (Profwch eich larymau mwg yn wythnosol).

 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynllunio eich llwybr dianc rhag ofn y bydd tân yn cynnau a bod pawb yn y tŷ yn gwybod beth i'w wneud.

 • Cynlluniwch lwybr dianc os bydd tân yn cynnau yn y nos (mae'r rhan fwyaf o farwolaethau oherwydd tân yn digwydd tra bod pobl yn cysgu).

 • Ystyriwch storio dogfennau pwysig mewn sêff atal tân.

 • Peidiwch â gorlwytho socedi trydan.

 • Peidiwch byth â gadael coginio neu ganhwyllau heb oruchwyliaeth.

Os bydd tân yn cynnau

 • Ewch allan.

 • Arhoswch allan. 

 • PEIDIWCH â defnyddio lifft.

 • Ffoniwch 999 a dilynwch gyngor y Gwasanaeth Tân. 

 • Os ydych chi'n symud neu'n gaeth mewn mwg, arhoswch yn agos at y llawr lle mae'r aer yn lanach

 • Peidiwch byth â dychwelyd i'ch cartref nes bod y Gwasanaeth Tân ac Achub wedi ei wneud yn ddiogel.

Smoke alarm (Adobe stock image)

Gwasanaeth Tân ac Achub Caint

0800 923 7000

 

Cysylltwch â Gwasanaeth Tân ac Achub Caint  am gyngor a gwasanaethau diogelwch tân yn y cartref am ddim.

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Caint

 

bottom of page