top of page

Gwnewch gynllun cartref

Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd, ond gallai fod yn achubwr bywyd. 

Mae'n  mae'n anodd rhagweld pa fath o argyfwng y gallech ei wynebu, ond gallai beth bynnag sy'n digwydd  tarfu ar eich bywyd a'ch gadael yn ynysig rhag cymorth ar unwaith.


Gall cynllun argyfwng cartref eich helpu i ddelio'n gyflym ac yn effeithiol â sefyllfa o straen. Gofynnwch i'ch teulu cyfan ysgrifennu'r cynllun fel eu bod nhw'n barod hefyd. I gyfansoddi eich cynllun, gofynnwch restr o gwestiynau allweddol i chi'ch hun a chofnodwch yr atebion.

Dyma enghraifft o'r hyn y gallai eich cynllun ei gwmpasu:

 • Ble byddwn ni'n cyfarfod os na allwn ni fynd i mewn i'n cartref, neu aros ynddo?

 • Pwy fydd yn casglu'r plant o'r ysgol os na allwn gyrraedd yno?

 • Pa gymdogion ddylen ni wirio?

 • Sut mae diffodd y nwy, dŵr a thrydan?

 • Gyda phwy allwn ni aros os cawn ein gwacáu?

 • Pwy all fod yn 'Gyfaill Argyfwng', yn barod i gasglu moddion a  cyflenwadau a gweithredu ar ein rhan os na allwn fynd allan?

 • Pa eitemau hanfodol ddylai fod gennym ni yn barod mewn 'bag cydio' brys?

 • Pwy fydd yn gofalu am ein hanifeiliaid anwes os na allwn ni?

 • Ydyn ni'n gwybod sut i diwnio i orsafoedd radio lleol?

 • Pa eitemau na fyddem am eu colli? llaes eg  Dogfennau gan gynnwys yswiriant, tystysgrifau geni a phriodas neu basbortau.

 • Ffotograffau.

 • Dodrefn.

 • Hoff degan neu flanced babi.

 • Sut gallwn ni ddiogelu'r eitemau hyn?

 • Cadw copïau o ddogfennau gyda ffrindiau?

 • Symud pethau i fyny'r grisiau?

 • Storio eitemau mewn cynwysyddion gwrth-ddŵr neu wrthdan?


Cofiwch - nid oes unrhyw eitem o eiddo yn werth peryglu eich bywyd ar ei gyfer.

Cynllun eich cartref

Argraffwch y cynllun argyfwng cartref hwn a chymerwch amser i'w lenwi. 

bottom of page