top of page

Gwyntoedd uchel

Diogelu eich hun a'ch eiddo

Bydda'n barod  

 

 • Diogelwch neu storio gwrthrychau rhydd y tu allan fel na allant gael eu chwythu a chreu perygl.

 • Caewch a chaewch ddrysau a ffenestri yn ddiogel. 

 • Parciwch gerbydau mewn garej neu ymhell i ffwrdd o goed, adeiladau, waliau a ffensys.


Yn ystod gwynt uchel

 • Arhoswch dan do cymaint â phosib - peidiwch â mynd allan i atgyweirio difrod yn ystod storm. 

 • Dod o hyd i loches mewn adeilad sylweddol, parhaol a chaeedig.

 • Arafwch os ydych yn gyrru ar lwybrau agored, megis ar draws pontydd.

 • Dewch o hyd i lwybrau amgen, llai agored os yn bosibl. 

 • Cymerwch ofal arbennig o wyntoedd ochr os ydych chi'n gyrru cerbyd ag ochrau uchel neu os ydych chi'n tynnu cerbyd neu gynhwysydd arall. 

 • Peidiwch â chyffwrdd â cheblau trydanol neu ffôn sydd wedi chwythu i lawr neu sy'n hongian yn rhydd.
   

Fallen tree on building, showing roof damage (Adobe stock image)
bottom of page