top of page

Paratoi ar gyfer argyfwng

Cyngor ac arweiniad

Mae’n amhosib cynllunio ar gyfer pob argyfwng y gallech ei wynebu, ond mae rhai camau syml y gallwch eu dilyn i fod mor barod â phosib pe bai’r annisgwyl yn digwydd.  

Pum peth y gallwch eu gwneud i’ch helpu i baratoi ar gyfer argyfwng:

1

Dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd, ond gallai fod yn achubwr bywyd

2

Beth sy'n hanfodol  fyddai angen mewn an  argyfwng?

3

Pwy arall allai fod angen eich help mewn argyfwng?

4

Gwybod beth i'w wneud a sut i gael y cymorth cywir

5

Cyfeiriad cyflym mewn argyfwng a chysylltiadau gwybodaeth

bottom of page