top of page

Beth os?

Pa fath o argyfwng ydyw?

Cymerwch amser i feddwl am rai o'r sefyllfaoedd y gallech chi neu'ch anwyliaid eu hwynebu, dilynwch ein cyngor ymarferol a dewch yn fwy parod, pe bai'r annisgwyl yn digwydd i chi.

Cymerwch ran yng nghynllun gwydnwch eich cymuned

Darganfyddwch sut y gallwch chi helpu eich cymuned leol i baratoi ar gyfer argyfyngau  trwy ymweld â'n tudalen gwydnwch cymunedol .

bottom of page