top of page

Tywydd poeth yr Haf

Yn ystod tywydd poeth mae pobl ac anifeiliaid mewn perygl o effeithiau tymheredd uchel. Dyma rai ffyrdd o leihau'r risg:

 • Defnyddiwch eli haul ffactor uchel yn rheolaidd yn ystod y dydd.

 • Ceisiwch gadw eich tŷ yn oer.  Gall cau bleindiau a llenni helpu.

 • Cadwch eich ystafelloedd gwely wedi'u hawyru'n dda.

 • Cymerwch gawodydd neu faddonau oer (nid oer), neu ysgeintio dŵr i chi'ch hun trwy gydol y dydd.

 • Gwisgwch ddillad ysgafn, llac a lliw golau a het lydan.

 • Yfwch ddigon o hylifau, ond nid alcohol na chaffein, sy'n dadhydradu'r corff.

 • Os ydych chi'n gyrru, cadwch eich cerbyd wedi'i awyru i osgoi syrthni.

 • Cymerwch egwyliau rheolaidd a chadwch ddigon o ddŵr yn y cerbyd.

 • Ceisiwch osgoi mynd allan yn ystod rhan boethaf y dydd (11.00 am - 3.00 pm).

 • Ceisiwch osgoi bod yn yr haul am gyfnodau hir.

 • Gwiriwch gymdogion bregus bob dydd.

 • Osgoi gweithgaredd corfforol gormodol (gall achosi trawiad gwres neu ludded gwres).

 • Cyfyngu gweithgaredd corfforol i'r cyfnodau oerach ar ddechrau a diwedd y dydd.

 • Gwnewch yn siŵr nad yw babanod, plant, pobl oedrannus nac anifeiliaid yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain mewn ceir llonydd.

 • Byddwch yn effro a ffoniwch y gwasanaethau iechyd os bydd rhywun yn sâl neu os oes angen cymorth pellach.

 • Cysylltwch â’ch meddyg teulu neu’r GIG drwy ddeialu 111.

 • I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhagolygon ac i gael gwybodaeth am y tywydd poeth, ewch i metoffice.gov.uk i rybuddion.

bottom of page