top of page

Hyfforddiant  digwyddiadau

Hyfforddiant warden llifogydd

Mae hyfforddiant warden llifogydd yn cael ei ddarparu'n rhithwir trwy Zoom, ap fideo ar-lein sydd ar gael am ddim trwy ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. Mae'r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i'w fynychu ac yn cymryd dim ond dwy awr i'w gwblhau.

Sept_Nov 23 flyer

Dyddiadau:

 

Mercher 6 Hydref a

 

Dydd Mawrth 9 Tachwedd

 

Amser: 7.00 - 9.00pm

 

Sesiwn rithwir Caint yn agored i bawb  aelodau o’r cyhoedd, gan gynnwys:

 

  • gwirfoddolwyr warden llifogydd newydd

  • wardeniaid presennol a hoffai adnewyddu eu hyfforddiant

  • y sector gwirfoddol

  • Cynghorwyr Plwyf.

Bydd modiwlau’n cynnwys: rôl warden llifogydd, mathau o lifogydd, rhybuddion llifogydd a thywydd, gwybodaeth am ddalgylchoedd, gwybodaeth diogelwch a’r camau nesaf.

 

 

 

Sut i gofrestru

I gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant hwn cliciwch yma neu ewch i www.trybooking.com a chwiliwch am 'Kent Flood Warden Training'

bottom of page