top of page

Helpwch eich cymuned

Bydd cymryd rhan mewn ysgrifennu cynllun cymunedol, a helpu i’w roi ar waith yn ystod llifogydd, yn helpu i achub bywydau a lleihau’r difrod a’r trallod y gall llifogydd ei achosi.

 

Mae cynllun llifogydd cymunedol yn nodi:

  • Y lleoliadau sydd mewn perygl o lifogydd yn eich cymuned

  • Camau i'w cymryd cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd

  • Manylion cyswllt gwirfoddolwyr/ wardeiniaid llifogydd a’r rhaeadru gwybodaeth yn ystod llifogydd

  • Beth yw eich sbardunau lleol i roi eich cynllun ar waith

  • Rhifau ffôn pwysig

  • Adnoddau sydd ar gael

  • Trefniadau gyda'r awdurdodau

  • Preswylwyr/eiddo sy'n agored i niwed.  

 

Mae hefyd yn bwysig deall y rôl y mae pob sefydliad sy'n ymateb yn ei chwarae yn ystod llifogydd ac felly gyda phwy y mae angen i chi gysylltu cyn, yn ystod ac ar ôl hynny.

 

​ Fel rhan o'ch cynllun efallai y byddwch am nodi rhai sgiliau neu offer sydd gan breswylwyr a allai fod o ddefnydd i'ch cymuned.

 

Neu efallai yr hoffech chi nodi grŵp o wirfoddolwyr a all helpu i gyfathrebu rhwng cydlynwyr y cynllun llifogydd a thrigolion lleol. Mae'r ddolen isod yn arwain at dempled llythyr y gellir ei addasu i weddu i'ch anghenion.  

Think about planning for other risks too

Communities are encouraged to consider completing community resilience plans to ensure you are considering other risks, as well as flooding, that could impact your community. Visit our community resilience pages to find out more and to access our community resilience templates. If you create a community resilience plan it can include a flood plan section.

Adnoddau cynllun llifogydd

 

Datblygu eich cynllun llifogydd

Lawrlwythwch dempled cynllun llifogydd cymunedol

Community flood plan from page showing text

Datblygu eich cynllun llifogydd cymunedol

Gellir lawrlwytho canllawiau

Profi eich cynllun llifogydd - senario llifogydd arfordirol

Gellir lawrlwytho canllawiau

Profi eich cynllun llifogydd - senario llifogydd afon

Gellir lawrlwytho canllawiau

Front page of cover of Developing your community flood plan document
Front page cover of Testing your community flood plan coastal flooding
Front page cover of Testing your community flood plan -river flooding scenario
bottom of page